OM OSS

Måtte framtida Ljungskogen inte bli ett ordinärt villaområde med bara spillror kvar av den natur vi idag gläder oss åt, måtte området fortsätta att vara skog med varsamt inplacerade hus i den naturmiljö som gjort att vi vill bo här.

Per Friberg 1979

Ljungskogens vägförening är en samfällighetsförening som bildades 1964. Föreningen är väghållare för samtliga vägar i Ljungskogen. Ansvaret omfattar förutom väghållning även skötsel av naturområden, diken & dränering, vinterväghållning, förbättringsarbeten samt i förekommande fall ombyggnad av vägar.

Läs gärna stadgarna och håll dig uppdaterad genom att ta del av sammanfattningarna av vad som behandlats vid våra styrelsemöten.

Ljungskogens vägförening

Nyheter

Hastigheten på våra vägar

Som flera av er säkert har märkt så har fartskylten på Storvägen i den ena riktningen varit ur funktion. Detta har nu åtgärdats och fartskylten fungerar igen. Det kommer vidare inom kort att genomföras vägmarkeringsarbete på Storvägen och Kinells väg i form av ett övergångsställe (framför Ljungenskolan där gång/cykelstigen som löper innanför skolan leder ut …