OM OSS

Måtte framtida Ljungskogen inte bli ett ordinärt villaområde med bara spillror kvar av den natur vi idag gläder oss åt, måtte området fortsätta att vara skog med varsamt inplacerade hus i den naturmiljö som gjort att vi vill bo här.

Per Friberg 1979

Ljungskogens vägförening är en samfällighetsförening som bildades 1964. Föreningen är väghållare för samtliga vägar i Ljungskogen. Ansvaret omfattar förutom väghållning även skötsel av naturområden, diken & dränering, vinterväghållning, förbättringsarbeten samt i förekommande fall ombyggnad av vägar.

Läs gärna stadgarna och håll dig uppdaterad genom att ta del av sammanfattningarna av vad som behandlats vid våra styrelsemöten.

Ljungskogens vägförening

Nyheter

OBS! Årsmötet är den 5/7 kl 18:00

Då tryckfelsnisse var framme i Varjehandan så vill vi bara uppmärksamma om korrekt tid för årsmötet, varmt välkomna tisdag den 5/7 kl 18:00, plats Ljungenskolans matsal. Mvh Styrelsen

Information från Samverkansgruppen vägföreningar Höllviken-Ljunghusen

Vår vägförening ingår i Samverkansgruppen vägföreningar Höllviken-Ljunghusen, som  hjälper vägföreningarna  i uppdraget att underhålla vägnät, grönområden, lekplatser och dagvattenledningar. Samverkansgruppen har under april månad skickat ut en enkät bestående av 3 frågor till de 7 politiska partierna som är representerade i kommunfullmäktige. Vägföreningarna har som mål att under de kommande 4 åren öka andelen ersättning …