OM OSS

Måtte framtida Ljungskogen inte bli ett ordinärt villaområde med bara spillror kvar av den natur vi idag gläder oss åt, måtte området fortsätta att vara skog med varsamt inplacerade hus i den naturmiljö som gjort att vi vill bo här.

Per Friberg 1979

Ljungskogens vägförening är en samfällighetsförening som bildades 1964. Föreningen är väghållare för samtliga vägar i Ljungskogen. Ansvaret omfattar förutom väghållning även skötsel av naturområden, diken & dränering, vinterväghållning, förbättringsarbeten samt i förekommande fall ombyggnad av vägar.

Läs gärna stadgarna och håll dig uppdaterad genom att ta del av sammanfattningarna av vad som behandlats vid våra styrelsemöten.

Ljungskogens vägförening

Nyheter

Stranden sommaren 2021

Sommaren 2020 var av välbekanta skäl en unik sommar. Under soliga dagar uppstod ett oerhört tryck på alla stränder runt Sveriges kust. Så även på vår strand i Ljungskogen. På det hela taget fungerade livet på stranden väl trots det stora antalet besökare, men helt problemfritt var det inte. Ett problem som återkommer är eldning …

Vägföreningens årsmöte framskjutet till den 3 augusti 2021

Ytterligare lättnader i restriktionerna med anledning av den rådande pandemin kommer förhoppningsvis under juli månad. Av den anledningen har vi beslutat att senarelägga årsmötet till tisdagen den 3 augusti 2021 kl 18.00. Samma plats, dvs Ljungenskolans matsal, och dagordning gäller (se Ljungskogens Varjehanda s 3). Glad sommar! Styrelsen