OM OSS

Måtte framtida Ljungskogen inte bli ett ordinärt villaområde med bara spillror kvar av den natur vi idag gläder oss åt, måtte området fortsätta att vara skog med varsamt inplacerade hus i den naturmiljö som gjort att vi vill bo här.

Per Friberg 1979

Ljungskogens vägförening är en samfällighetsförening som bildades 1964. Föreningen är väghållare för samtliga vägar i Ljungskogen. Ansvaret omfattar förutom väghållning även skötsel av naturområden, diken & dränering, vinterväghållning, förbättringsarbeten samt i förekommande fall ombyggnad av vägar.

Läs gärna stadgarna och håll dig uppdaterad genom att ta del av sammanfattningarna av vad som behandlats vid våra styrelsemöten.

Ljungskogens vägförening

Nyheter

Våren är här och med den kommer trädgårdsarbete. Vi vill uppmana alla att vara extra vaksamma på förekomst i området av den extremt invasiva växten Parkslide.

Parkslide, som även kallas falsk bambu, är en växt med extrem tillväxttakt. Den kan växa ett par decimeter per dygn. Där den etablerat sig bildas bara inom något år täta buskage. Rötterna kan gå upp mot sju meter ner i jorden och kan tränga igenom vattenledningar, asfalt och betonggrunder. Den här arten är mycket svår …

Trafikutredningen

Som de flesta boende i området har noterat, så har de tillfälliga farthinder som legat ute under sommaren nu avlägsnats. SWECO, som har anlitats för att genomföra den trafikutredningen som pågår i Ljungskogen, kommer att leverera sin rapport om cirka två veckor. Därefter kommer beslut att fattas kring permanenta hastighetssänkande åtgärder. Vi hoppas att alla …