GDPR

Allmänt

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen på svenska) i kraft. Det är en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter som ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL.

Uppgiftsminimering

Ljungskogens vägförening tillämpar vad GDPR benämner uppgiftsminimering, dvs vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av vägföreningen och den kommunikation som behövs med dess medlemmar. Den information som vägföreningen behöver från medlemmarna beskrivs nedan och inga andra uppgifter registreras.

Ljungskogens vägförening behandlar nödvändiga personuppgifter såsom fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna skicka information till våra medlemmar, fakturera årsavgift och på andra sätt kommunicera med medlemmarna. Ljungskogens vägförening hanterar (lagrar och använder för kommunikation och årlig debitering) medlemmars personuppgifter endast för vägföreningens interna arbete och lämnar inte personuppgifter vidare.

Rättslig grund för vägföreningens hantering av personuppgifter

Grund för Ljungskogens vägförenings personuppgiftshantering är det avtal som finns med medlemmarna genom dessas köp av fastighet inom vägföreningens område. Vid förvärvande/ägande av fastighet inom Ljungskogens vägförening omfattas medlemmarna av vägföreningen och dess stadgar, varmed avtal föreligger.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen vill uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt telefonnummer. Vi nås på vagforeningen@ljungskogen.info.

Allmän info om GDPR finns att tillgå på Datainspektionens hemsida.

%d bloggare gillar detta: