Info från styrelsemöten

Styrelsemöte den 2 februari 2020

  • Hålor i grusvägarna har lagats fyra gånger under vintern. Det finns grus vid vattentornet att fylla igen eventuella hålor som uppkommit härefter.
  • Höjd- och siktröjning påbörjas kommande vecka, dvs med start 8 februari 2020, och beräknas ta ungefär en vecka.
  • Vägarna kommer under året att kvalitetsförbättras med nytt grus.

Styrelsemöte den 11 november 2019

  • Besiktningen av asfalteringen gav något mindre påpekande, vilket har åtgärdats av Skanska. Styrelsen är på det stora hela nöjd med asfalteringsarbetet och konstaterar att det inte längre kommer in klagomål.
  • Hålor på grusvägarna har fyllts några gånger under hösten och fylls på med jämna mellanrum. Regnet har gjort att de kommit tillbaka snabbt igen.
  • Slyröjningen är klar. Höjd- och siktröjning kommer att utföras under vintern.

Styrelsemöte den 3 september 2019

  • Asfalteringen av de belagda vägarna är nu klar. Besiktningsman kommer att se över arbetet den 13 september.
  • Slyröjning kommer att ske i slutet av september.
  • Fakturor avseende medlemsavgifter har skickats ut den 7 augusti med förfallodatum 6 september.
  • Medlemsavgiften gäller för perioden 1/1 t o m 31/12. Skyldig att betala avgiften är den som är lagfaren ägare per den dag som vägföreningen håller årsmöte.

Styrelsen

%d bloggare gillar detta: