Vägföreningsavgiften

För varje kalenderår, 1 januari – 31 december, tas en avgift ut för att täcka föreningens kostnader. Ljungskogens vägförening är ansluten till Lantmäteriet och vår avgiftsfakturering styrs av vem som står som ägare till en viss fastighet när fakturorna skickas ut

Kan jag betala avgiften utan fakturan?

Det går alldeles utmärkt. Vårt bankgiro är 118-7475. Ange fastighetens beteckning som referens. Avgiften just nu är 2000 kr per andel. Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kassör på e-post ekonomi@ljungskogen.info.

Vad gör jag om jag har sålt min fastighet?

Om en fastighet sålts inom kalenderåret ska ändå den som står på fakturan erlägga vägföreningsavgiften. Man har sedan givetvis rätt att kräva tillbaka delar av avgiften av den nya ägaren. 

Hur räknar jag fram vad jag kan återkräva?

Om en ny ägare tagit över fastigheten den 1 juli så ska säljaren av fastigheten betala avgiften till vägföreningen. Säljaren kan sedan kräva tillbaks 6 av 12 månaders avgift av köparen, dvs. halva avgiften. 

Jag har själv meddelat vägföreningen om ny ägare, måste jag ändå betala?

Vägföreningen kan inte ändra ägare på fastigheter utan måste fakturera den som står i registret vid faktureringstillfället. Ibland tar det extra lång tid innan Lantmäteriet uppdaterar ny ägare. När ny ägare registrerats uppdateras vårt register automatiskt till nästa fakturering.

Varför blir det ett problem?

Vägföreningen består av ideella krafter och varje år tar administration kring detta oerhört många timmar. Vi ber därför er som blivit fakturerade att betala vägföreningsavgiften inom förfallotiden och lösa ev. mellanhavanden själva.  Stort tack för hjälpen! 

Obetalda Vägföreningsavgifter

Faktureringen av avgiften sker i augusti varje år. Förfallodatum sätts 30 dagar efter fakturadatum. 

Jag bor utomlands och vill ha fakturan till huset i Ljunghusen.

Fakturan ställs automatiskt ut till ägarens folkbokföringsadress. Vi fakturerar digitalt, vilket innebär att en fil skickas till vår leverantör för utskrift och utskick. Alla förändringar, som t.ex. att skicka en faktura till en annan adress, innebär manuell hantering. En manuell faktura tar mer tid i anspråk än vad faktureringen som helhet gör och är därför inte försvarbar. Istället går det, som ovan nämnts, alldeles utmärkt att betala in avgiften utan fakturan.

Du är välkommen att kontakta vår kassör på e-post ekonomi@ljungskogen.info om du har frågor.

%d bloggare gillar detta: