Styrelsen

Ledamöter

Per Möller (ordförande), Stefan Karlsson,  Tom Kellheim, Charlotte Lendrop (sekreterare), Mats Molander, Anna Lindstedt Ottosson (kassör), Kajsa Cavallin (suppleant), Håkan Andrén (suppleant)

Revisorer

Jacob Skanse, Göran Sandell, Karin Sjögren (suppleant), Jonas Wetterlöv (suppleant)

Valberedning

Peter Erlandsson (sammankallande), Karin Sjögren, Ann Theander