Styrelsen

Ledamöter

Per Möller (ordförande), Stefan Karlsson,  Tom Kellheim, Charlotte Lendrop (sekreterare), Mats Molander, Anna Lindstedt Ottosson (kassör), Kajsa Cavallin (suppleant), Andreas Morfiadakis (suppleant)

Revisorer

Jacob Skanse, Göran Sandell, Kai Holm (suppleant), Ingalill Wåhlin (suppleant)

Valberedning

Peter Erlandsson (sammankallande), Karin Sjögren, Ann Theander