Kontakt

Har du något som du önskar förmedla till oss i styrelsen? Du är varmt välkommen att höra av dig och når oss enklast via e-post på info@ljungskogenvag.se eller genom kontaktformuläret nedan. Vi kommer att återkomma till dig så snart vi får möjlighet.

Har du ett akut ärende? Kontakta styrelsens ordförande Per Möller på +46 705 58 07 29.

Vi ber också att få påminna dig om att anmäla din e-postadress (med angivande av namn, adress, ev badhyttsnummer och fastighetsbeteckning) till adressregister@ljungskogen.info. Genom att ha uppdaterade e-postadresser till våra medlemmar kan vi nå ut snabbt vid behov.