Hastigheten på våra vägar

Som flera av er säkert har märkt så har fartskylten på Storvägen i den ena riktningen varit ur funktion. Detta har nu åtgärdats och fartskylten fungerar igen. Det kommer vidare inom kort att genomföras vägmarkeringsarbete på Storvägen och Kinells väg i form av ett övergångsställe (framför Ljungenskolan där gång/cykelstigen som löper innanför skolan leder ut …