Stranden sommaren 2021

Sommaren 2020 var av välbekanta skäl en unik sommar. Under soliga dagar uppstod ett oerhört tryck på alla stränder runt Sveriges kust. Så även på vår strand i Ljungskogen. På det hela taget fungerade livet på stranden väl trots det stora antalet besökare, men helt problemfritt var det inte.

Ett problem som återkommer är eldning på eller kring stranden. Det är långt ifrån varje dag
någon eldar men det är farligt och dessutom olagligt eftersom området är ett naturreservat. Förbudsskyltar finns och vi har i år satt upp nya.

Liksom förra sommaren så har vi inför sommaren 2021 beslutat att engagera ett vaktbolag, SydSec, som kommer att ha tillsyn 2 ggr per dag. Syftet är öka trygghetskänslan och motverka förstörelse, olovlig grillning mm kring stränderna.

Vi kommer även i år att ha badvakter på stranden. I år förlängs perioden till att gälla
veckorna 25-31. Badvakterna har en lugnande effekt och skapar en trygghet för samtliga
besökare på stranden. De finns på plats mellan kl 10 och 18 alla dagar.

Vi vill också nämna trygghetsvärdarna som har till uppgift att förebygga eller lugna ner
situationer där ungdomar är inblandade. Trygghetsvärdarna agerar inte på pågående brott
som tex eldning och aktiv nedskräpning. Mer information kring detta finns på kommunens hemsida och trygghetsvärdarna nås på 0733-336141. Notera dock att man alltid ska använda nödnumret 112 om det är fara för liv, egendom eller miljö samt vid pågående brott eller ordningsstörningar.

Till sist vill vi också nämna följande.

  • Vi har bett kommunen sätta upp fler soptunnor på stranden.
  • Vi kommer att engagera ungdomar som sopar spången och samtidigt plockar upp skräp i görligaste mån.
  • Vi har gjort större cykelparkeringar och tydligare markering var cyklar ska ställas.

Med detta hoppas vi att vi kan fortsätta att njuta av sommaren på stranden fullt ut, för det
är ju så enkelt att trivas i Ljungskogen.

Soliga hälsningar,
Ljungskogens Vägförening och Villaägareförening

%d bloggare gillar detta: