Trafikutredningen klar

Den trafikutredning som vi uppdragit åt SWECO att genomföra är nu klar. I enlighet med rekommendation från denna har styrelsen beslutat att placera ut 8-10 s.k. cirkelgupp (asfalterade gupp som är anpassade för att man ska kunna hålla en hastighet om 30 km/h vid passage). Dessa kommer att fördelas på Storvägen (5-7), Kinells väg (2) och Västra Fasanvägen (1). Åtgärden ska ses som ett första steg mot ett mer trafiksäkert Ljungskogen. Effekterna av guppen kommer att utvärderas och vid behov kan fler åtgärder komma att vidtas. Du kan ta del av rapporten i sin helhet här.

%d bloggare gillar detta: