Farthinder, parkering och årsmöte

Som många medlemmar har noterat så har vi under vår och tidig sommar sett en ökad trafik med höga hastigheter framför allt på de asfalterade vägarna inom området. Detta är troligen delvis kopplat till den pågående pandemin – trycket på golfbanan har aldrig varit så stort och såklart lockar vår strand alla som börjat fira semester hemma. För att få ner hastigheten, och efter att ha hörsammat de synpunkter som inkommit från flera boende längs framför allt Storvägen, har vägföreningen beslutat att placera ut ett antal farthinder inom området. Dessa kommer att monteras främst på Storvägen och Kinells väg men även på Västra och Östra Fasanvägen i syfte att motverka att trafikanter väljer grusvägarna som alternativ väg. Till hösten har styrelsen för avsikt att utvärdera effekten av farthindren och därefter återkomma med förslag till en långsiktig lösning på problemet med fartsyndare.

Styrelsen har även beslutat att stänga delar av parkeringarna på Storvägen och Parkvägen med anledning av COVID-19 i syfte att minska den trängsel som kan förväntas på stranden/bryggan i sommar. Det kommer att genomföras så snart kommunen bekräftat att den lösning vi tänkt oss är ok.

Tisdagen den 7 juli håller vägföreningen årsmöte i Ljungenskolans matsal. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att gälla för mötet och vi kan därför endast släppa in det antal som lokalen tillåter för att kunna hålla rekommenderade avstånd. Vi ber därför alla medlemmar att endast närvara med EN person per fastighet alternativt att man utser en talesman som kan representera flera fastigheter/familjer. Vi tackar på förhand för förståelse och visad hänsyn.

Styrelsen

%d bloggare gillar detta: