Trafikutredning 2020

Vägföreningen påbörjar denna vecka tillsammans med en extern aktör en trafikutredning i området, vilken kommer att pågå de kommande två-tre veckorna. Utredningen kommer att mynna ut i en rekommendation om permanenta åtgärder med övergripande ändamål att att göra våra vägar säkrare, samt med hänsyn tagen till att vi vill behålla huvuddelen av trafiken inom området på våra asfalterade matarvägar.

Under pågående utredning kommer vi att behålla de farthinder som ligger, men högst troligt blir det alltså en annan permanent lösning för framtiden. 

Vi återkommer så snart utredningen är klar med information om resultatet av denna, plan för framtida åtgärder samt en tidsplan för genomförandet av dessa. 

Vänligen 

Styrelsen

%d bloggare gillar detta: